Program

Programmet uppdateras löpande

Tisdag - 19 mars

Västerås Kongress  | Kongresshall på plan 2

10.00

Registrering och välkomstfika

Foajé plan 1 & 2 

10.30

Kongressöppning dag 1

Karolina Härle, Nationella föreningen för sjuksköterskor i kirurgisk vård

10.40

Key note: Att göra som vi vet - implementering av evidensbaserad vård 

Lars Wallin, barnsjuksköterska, professor i omvårdnad, Högskolan Dalarna

Moderator: Maria Sandgren, vice ordförande Nationella förening för sjuksköterskor i kirurgisk vård

11.30

Speed date samverkanspartners

Moderator: Anna Groth, ledamot Nationella föreningen för sjuksköterskor i kirurgisk vård

12.00

Lunch & mingel i utställningen 

13.00

Key note: Forskarprisvinnare 2023 - från att veta till att göra med hjälp av forskning och implementering

Jenny Drott, sjuksköterska, adjungerad universitetslektor, docent, Linköpings universitetssjukhus, Linköpings universitet

Moderator: Christina Biörserud, ledamot Nationella föreningen för sjuksköterskor i kirurgisk vård

13.50

Paneldiskussion: Implementering som når fram till patienten - kliniska exempel 

Karolina Härle, avancerad specialistsjuksköterska, medicine doktor, medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska, Kirurgkliniken, Linköpings universitetssjukhus 
Tina Gustavell, universitetssjuksköterska, medicine doktor, omvårdnadsansvarig, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Therese Avallin, specialistsjuksköterska, medicine doktor, omvårdnadsledare, Verksamhetsområde kirurgi-urologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Moderator: Lars Wallin, barnsjuksköterska, professor i omvårdnad, Högskolan Dalarna

14.30

Fika & tävling i utställningen

15.00

Parallellt program: Implementering i den kliniska vardagen

Ledare/chefer: Lokal 202

 • Ulrica von Thiele Schwarz, legitimerad psykolog, professor i psykologi, Mälardalens universitet, Karolinska Institutet

  Moderator: Therese Avallin
  , ledamot Nationella föreningen för sjuksköterskor i kirurgisk vård


Sjuksköterskor: Kongresshall

 • SE UPP: Michaela Tollin, specialistsjuksköterska, bitr. avdelningschef, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • MOTVERKA TRYCKSÅR: Ulrika Grenholm, specialistsjuksköterska, Thoraxintensiven, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • LYFT PÅ TÄCKET: Pernilla Svanäng, sektionsansvarig sjuksköterska, Elin Gustafsson, specialistsjuksköterska i klinisk tjänst, Kirurgiska kliniken, Linköpings universitetssjukhus

  Moderator: Lina Arvidsson Aurelius & Pernilla Hendeberg
  , ledamöter Nationella föreningen för sjuksköterskor i kirurgisk vård

16.00

Prisutdelning: Årets förebild och Årets handledare

Moderator: Tina Biörserud & Anneli Magnusson, ledamöter Nationella föreningen för sjuksköterskor i kirurgisk vård

Kongresshallen

16.15

Wrap-up dag 1

Maria Sandgren, vice ordförande Nationella föreningen för sjuksköterskor i kirurgisk vård

16.30 - 17.30

Årsmöte

Lokal 202

19.00

Kongressmiddag och underhållning

Plats: Elite Stadshotell
Namnskylten är din biljett

Onsdag - 20 mars

Västerås Kongress  | Kongresshall på plan 2

07.00

NFSK-joggen

Gå, jogga eller spring 5 km
Samlingsplats: Stora Torget, Västerås centrum


09.00

Kongressöppning och introduktionsföreläsning till omvårdnadsbattle

Tina Gustafsson, enhetschef (Årets chef 2023 utsedd av Ledarna) och Mahnaz Magidy, avancerad specialistsjuksköterska, Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås

Moderator: Tina Gustavell, ledamot Nationella föreningen för sjuksköterskor i kirurgisk vård

09.30

Parallellt program: Omvårdnadsbattle

Ledare/Chefer: Lokal 202

 1. Avveckling av hyrsjuksköterskor utifrån Västeråsmodellen

 2. Att informera och engagera - vem läser mailen egentligen

 3. AI som en del i evidensbaserad omvårdnad

Sjuksköterskor: Kongresshall

 1. Avveckling av hyrsjuksköterskor utifrån Västeråsmodellen

 2. Vårdmoment 24/7 eller sömn

 3. AI som en del i evidensbaserad omvårdnad

10.15

Sammanfattning Omvårdnadsbattle

10.30

Fika & mingel i utställning

11.00

Key note: Hur man fattar kloka beslut i klinisk vardag

Ulrica von Thiele Schwarz, legitimerad psykolog, professor i psykologi, Mälardalens universitet, Karolinska Institutet

Moderator: Pernilla Hendeberg, ledamot Nationella Föreningen för Sjuksköterskor i Kirurgisk vård

12.00

Lunch & mingel i utställningen

13.00

Årets avhandlingar inom kirurgisk vårdvetenskap

Enterocutaneous fistula: Patients', families' and healthcare professionals' experiences - epidemiology and outcomes
Karolina Härle, avancerad specialistsjuksköterska, medicine doktor, Linköpings universitet

“It’s not a quick fix” Consequences of weight loss during life and experiences of weight regain after bariatric surgery
Liisa Tolvanen, dietist, specialist i vuxenobesitas, medicine doktor, Karolinska Institutet

Depression and delirium in cardiac surgery patients
Anna Falk, specialistsjuksköterska, medicine doktor, Karolinska Institutet

Moderator: Tina Gustavell, ledamot Nationella föreningen för sjuksköterskor i kirurgisk vård

14.00

Hur vi kan använda årets avhandlingar inom kirurgisk vårdvetenskap i klinik

Diskussion med avhandlingsförfattare

Moderator: Tina Gustavell, ledamot Nationella föreningen för sjuksköterskor i kirurgisk vård

14.30

Fika & mingel i utställningen

14.50

Föredraget du inte vill missa - ett verktyg att ta med dig hem för att göra skillnad!

Micke Hermansson, Internationell föreläsare och inspiratör

 

Moderator: Therese Avallin, ledamot Nationella föreningen för sjuksköterskor i kirurgisk vård

15.50

Kongressfinal med prisutdelningar

16.00

Kongressen stänger